GRATIS frakt fra 3 300 kr – Levering innen 5 virkedager – Retur og bytte innen 14 dager etter levering

Generelle vilkår

Produktet blir sendt med post (A prioritet) fra et lager i Slovakia. Leveringen tar noen arbeidsdager. Det er mulig at kunder må betale moms ved levering. For sikkerhets skyld bør du ta vare på fakturaen som kommer på e-post.

Generelle vilkår

For www.kashmirgenser.nu

Denne siden/dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de ”generelle vilkår”), som gjelder for alle varer (enhver ”vare”), som er reservert til deg på vår hjemmeside http://www.kashmirgenser.nu (”hjemmesiden”). Les vennligst nøye de generelle vilkår, før du bestiller en vare fra hjemmesiden. Ved kjøp av enhver vare, aksepterer du å være bundet av disse generelle vilkårene. Til fremtidige referanser anbefales det, at du skriver ut en kopi av disse generelle vilkårene.

Vi arkiverer kontraktens innhold og vil sende deg ytterligere informasjon, hvis du bestiller via e-post. Du kan til enhver tid finne og laste ned disse generelle vilkårene på hjemmesiden. Du kan finne detaljene om din siste bestilling ved å logge inn på din konto via linken ”Min konto”.

1. Om oss, våre agenter og de generelle vilkår

1.1 Kashmirgenser.nu holder til i Slovakia, og varene vil derfor bli sendt derifra. Dette inkluderer at du som kunde må betale andre avgifter som kommer i tillegg til produktet. Det vil ta 5-8 virkedager før du mottar ditt produkt.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.3 I disse generelle vilkår:

a) “Konto” betyr den konto, som du skal opprette på hjemmesiden, hvis du ønsker å avgi en bestilling på hjemmesiden.

b) “Bekreftelse” betyr vår bekreftelse pr. e-post av din bestilling.

c) “Pliktforsømmelse” omhandler det som står angitt i nærværende generelle vilkårs avsnitt 10.6 b).

d) “Virkedag” betyr en dag, som verken er (i) lørdag eller søndag, eller (ii) en offisiell norsk helligdag.

e) “Ordrebekreftelse” betyr vår e-post til deg, hvor vi bekrefter din bestilling i overensstemmelse med avsnitt 4.10 nedenfor.

f) “Kontrakt” betyr din bestilling av en vare i overensstemmelse med de generelle vilkår, som vi bekrefter i overensstemmelse med avsnitt 4.10 nedenfor.

g) “Kunde” betyr den personen, som gjør en bestilling på hjemmesiden.

h) "Forpliktelse” omhandler det som står angitt i nærværende generelle vilkårs avsnitt 10.6 b).

i) "Bestilling" betyr den bestilling gjort av deg på hjemmesiden for å kjøpe en vare hos oss.

j) "Du", "deg" betyr kunden, som gjør bestillinger.

k) Henvisninger til “avsnitt” er avsnitt i nærværende generelle vilkår.

l) Overskrifter skal kun være til hjelp i forbindelse med henvisninger og skal ikke påvirke fortolkningen eller oppbygningen av de generelle vilkår.

m) Ord som formidles i entall, inkluderer også samme ord i flertall og vice versa. Ord som formidler kjønn, inkluderer alle kjønn, og referanser til personer inkluderer et individ, en virksomhet, et aksjeselskap, et firma eller et partnerskap.

n) Referanser til ”inkluderer” eller ”inklusiv” eller lignende ord eller uttrykk betyr uten begrensning.

1.4 Disse generelle vilkår er vår opphavsrettsbeskyttedeimmaterialle eiendom. Tredjemanns bruk – også i utdrag eller referat – til kommersielle formål er ikke tillatt. Brudd på opphavsretten kan føre til søksmål.

2. Din status

Når du gjør en bestilling på hjemmesiden, er du ansvarlig for:
a) at du er minst 18 år gammel; og
b) at du er bosatt i Norge.

 

3. Ikrafttredelse

3.1 Disse generelle vilkår gjelder for alle nåværende og kommende bestillinger og kontrakter inngått med oss vedrørende salg og levering av en vare. Når du gjør en bestilling hos oss, gir leveringsinstrukser eller godkjenner levering av en vare, vil dette i hvert enkelt tilfelle utgjøre din uinnskrenkede godkjennelse av disse generelle vilkår. Ikke noe i disse generelle betingelser vil påvirke dine lovfestede rettigheter (herunder retten til å kunne kreve at kjøpte varer fra virksomheter skal korrespondere med disse varenes beskrivelse og formål, samt være av tilfredsstillende kvalitet).

3.2 Disse generelle betingelser vil til enhver tid gjelde fremfor mulige separate betingelser fremsatt av deg. Enhver betingelse som du måtte fremsette, foreslå eller foreskrive i hvilken som helst form til hvilket som helst tidspunkt, det være seg skriftlig, pr. e-post eller muntlig, vil øyeblikkelig bli avvist og utelukket.

3.3 Ingen andre betingelser eller endringer i de generelle betingelser vil være bindende, med mindre underskrevet skriftlig samtykke foreligger fra oss.

4. Hvordan en kontrakt utformes

4.1 For å gjøre en bestilling, skal du registrere deg og opprette din egen brukerkonto på hjemmesiden, som beskrevet i avsnitt 15 i bruksvilkårene. Deretter skal du følge instruksjonene på hjemmesiden for hvordan man gjør en bestilling, og for hvordan man kan endre i de kommende bestillinger, før de sendes via hjemmesiden.

4.2 Alle valgte varer i nettbutikken er allerede inklusiv mva. Frakt og andre tilleggsavgifter er ikke inkludert og kommer senere i tillegg. 

4.3 Du skal betale en vares samlede pris ved bestillingen ved å gi oss dine kreditt- eller debetkortopplysninger fra en kredittinstitusjon som kan godkjennes av oss eller av kredittkortselskapet, noe vi vil kreve for å kunne behandle din bestilling. Alternativt kan du betale ved hjelp av de betalingsmetoder som vi har annonsert som godkjent av oss, men vi er under ingen omstendigheter bundet til å levere, før vi har mottatt den totale kredittverdige betaling.

4.4 Hvis du blir spurt om dine kredittkortopplysninger, skal du være fullt ut berettiget til å bruke kort eller konto. Kredittkort eller konto skal ha tilstrekkelig dekning til å kunne dekke de fastlagte omkostninger til oss.

4.5 Du er ansvarlig for at alle de opplysninger som du gir med det formål å kjøpe en vare hos oss, er korrekte, at kreditt-/debetkort, konto eller annen benyttet betalingsmetode er din egen, og at det er tilstrekkelig dekning eller kreditt til å dekke varenes omkostninger. Vi forbeholder oss retten til å validere dine betalingsopplysninger, før vi leverer varen(e) til deg. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du samtidig at alle opplysninger du oppgir ved betaling vil bli lagret på en sikker måte i våre systemer. Vi gjør dette for at du skal slippe å oppgi opplysningene hver gang du foretar et nytt kjøp på siden. For å få utført betalingene videreformidler vi også dine opplysninger til vår betalingsleverandør. Du kan imidlertid når som helst få tilgang til dine registrerte betalingsopplysninger ved å logge inn på «Min konto». Der finner du en oversikt over alle dine lagrede betalingsopplysninger, og du kan forandre og slette opplysninger etter eget ønske. Se gjerne våre retningslinjer for personvern for mer informasjon.

4.6 Når du gjør en bestilling på hjemmesiden, godkjenner du bestillingen i overensstemmelse med disse generelle vilkår i henhold til datoen du gjorde din bestilling på. Du bærer ansvaret for å lese den seneste utgave av de generelle vilkår, hver gang du inngir en bestilling.

4.7 Du godkjenner at du kun vil motta fakturaer og kreditnotaer i elektronisk utgave.

4.8 Din bestilling gjelder som et tilbud til vi utsteder vår ordrebekreftelse av bestillingen, eller hvis vi før dette får beskjed fra deg om å annullere bestillingen.

4.9 Vi er ikke forpliktet til å levere en vare til deg, før vi har godkjent din bestilling. Med mindre vi øyeblikkelig bekrefter at vi godkjenner din bestilling, er e-poster, brev, telefaks eller andre bekreftelser kun til bruk for informasjonsformål og utgjør ikke ordrebekreftelsen. Av ordrebekreftelsen vil det fremgå et bestillingsnummer og detaljer om din bestilte vare. Vi kan etter vår egen bedømmelse avslå å godkjenne din bestilling av flere grunner, herunder hvis varen fra leverandørens side ikke er disponibel. Vi kan eksempelvis tilby deg en alternativ vare, noe som vil kreve at du gjør din bestilling på nytt.

4.10 En kontrakt skal utformes, og vi binder oss juridisk til å levere varen til deg, når vi har godkjent din bestilling. Godkjennelse vil finne sted i det øyeblikk du mottar en e-post fra oss i form av et dokument betegnet som ordrebekreftelse, hvor det står at vi godkjenner din bestilling. Vår ordrebekreftelse vil bli ansett som gyldig når den er blitt sendt fra oss. Etter at vi har godkjent din bestilling, kan vi til enhver tid sende deg en faktura, uten at det forplikter deg til å betale tidligere. Frem til det øyeblikk vi har godkjent din bestilling, forbeholder vi oss retten til å avvise din bestilling, på samme måte som du har rett til å annullere din bestilling. Hvis vi eller du har annullert bestillingen før vi har godkjent den, vil vi øyeblikkelig refundere den betaling av varen som kan ha blitt foretatt av deg eller ditt kreditt- eller debetkortselskap i forbindelse med bestillingen.

4.11 Hvis du oppdager at du har gjort en feil ved bestillingen etter at du har sendt bestillingen på hjemmesiden, kontakt oss vennligst så snart som mulig på info@kashmirgenser.nu. Vi kan likevel ikke garantere at vi kan endre din bestilling i overensstemmelse med dine ønsker.

4.12 En kontrakt kan bare omhandle de varer som vi har godkjent levering av i ordrebekreftelsen. Vi er ikke forpliktet til å levere andre varer som kan være en del av din bestilling før vi har sendt deg en ordrebekreftelse vedrørende disse varer.

4.13 Du må bare gi nøyaktige og ikke misvisende opplysninger til oss eller på hjemmesiden. Opplysningene skal være up-to-date og du skal informere oss om endringer.

4.14 Hver kunde kan kun ha én aktiv konto. Vi forbeholder oss retten til å slette kontoer i henhold til bestemmelsene i 4.1. Dersom en kunde handler i strid med disse vilkårene, vil vi enten sende vedkommende en advarsel eller slette eller endre vedkommendes konto i tråd med de gjeldende bestemmelsene (de virtuelle ordensreglene).

4.15 Kashmirgenser.nu forbeholder seg retten til å kredittvurdere din forespørsel om betaling etterskuddsvis ved bruk av faktura. Kashmirgenser.nu forbeholder seg retten til å avslå din søknad eller begrense kredittbeløpet avhengig av utfallet av kredittvurderingen. For å sørge for sikker identifisering ved kredittvurderingen, innhenter Kashmirgenser.nu ditt fødselsnummer. Personopplysninger som innhentes i forbindelse med kredittvurderingen behandles i tråd med gjeldende lovgivning og våre retningslinjer for personvern.

5. Levering

5.1 Vårt mål er å levere varen til den leveringsadresse som du har angitt i bestillingen.

5.2 Vårt mål er å levere innenfor det tidsrom vi oppga da du bestilte (oppdaterte i ordrebekreftelsen), men vi kan ikke love en nøyaktig dato, verken når du gjør en bestilling eller på ordrebekreftelsen. Vi har som mål alltid å levere i løpet av 2-6 virkedager fra den dag vi godkjenner en bestilling, men vi kan ikke garantere noen faste leveringsdatoer annet enn at vi skal levere innen 30 dager fra bestillingen er godkjent.

5.3 Vi skal informere deg hvis vi ikke er i stand til å imøtekomme vår angitte leveringsdato, men i det omfang det er tillatt ved lov, står vi ikke til ansvar for noen tap, erstatninger, omkostninger, skader eller utgifter i forbindelse med for sen levering.

5.4 Ved levering av varen kan du være forpliktet til å kvittere ved leveransen. Du aksepterer å undersøke varen for å finne mulige tydelige feil, defekter eller skader før du kvitterer for leveringen. Du skal beholde kvitteringen for den varen som er blitt levert, hvis det skulle oppstå fremtidige diskusjoner med oss.

5.5 Vi leverer i vår standardforpakning, tilpasset størrelsen på din ordre.

5.6 Etter leveringen går ansvaret for varen over til deg. Men hvis leveringen blir forsinket i forbindelse med kontraktbrudd forårsaket av deg, overdras ansvaret for varen til deg på den dato hvor leveringen skulle ha funnet sted. Fra det tidspunkt hvor ansvaret går over til deg, kan vi ikke være ansvarlige for tap eller ødeleggelse av varen.

5.7 Det er ditt ansvar å være forsiktig når du åpner varens forpakning så varen ikke skades, særlig ved bruk av skarpe gjenstander.

5.8 Du skal sørge for at du på det tidspunkt som er angitt av oss kan motta varen på sikkert vis uten unødvendig forsinkelse.

5.9 Hvis du ikke er i stand til å motta leveringen, kan vi legge igjen et skjema med instruksjoner om enten tilbakelevering eller avhentning hos budserviceselskapet.

5.10 Hvis levering eller avhentning forsinkes p.g.a. din ubegrunnede avvisning av leveransen, eller hvis du ikke (i løpet av to uker etter vårt første forsøk på å levere varen til deg) godkjenner leveringen eller avhenter varen hos budserviceselskapet, kan vi (uten å påvirke andre rettigheter eller andre mulige løsninger for oss) gjøre ett eller begge av følgende:

a) kreve deg for betaling for begrunnede oppbevaringsgebyrer eller andre begrunnede omkostninger som skulle oppstå for oss; eller

b) gjøre varen utilgjengelig for levering eller avhentning og meddele deg at vi øyeblikkelig annullerer den inngåtte kontrakten. I dette tilfelle vil vi refundere det allerede betalte beløp i henhold til den gjeldende kontrakt enten til deg eller til ditt kreditt- eller debetkortselskap, fratrukket våre begrunnede administrasjonsgebyrer (inklusiv leveringsforsøk, etterfølgende tilbakelevering av varen, samt mulige oppbevaringsgebyrer, som beskrevet i avsnitt 5.11 (a ovenfor).

5.11 Det er ditt ansvar å sikre at varene er tilstrekkelig egnet til dine behov, og at de oppfyller dine individuelle krav. Vi garanterer ikke for at varene vil oppfylle dine individuelle krav. Du godkjenner at varene er standard og ikke fremstilt for å passe spesielt til de krav du måtte ha.

6. Annullering

6.1 Vi kan annullere en kontrakt hvis en vare av forskjellige grunner ikke er tilgjengelig. I dette tilfelle vil vi informere deg og refundere din betaling.

6.2 Vi vil normalt benytte oss av den samme metode til å refundere, som du benyttet ved betalingen av varen. Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet. Regelen gjelder fra den dag foretaket mottok henvendelsen. Dersom foretaket foretar omleveranse eller avhjelper ved reklamasjon, skal eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra foretaket har mottatt den reklamerte varen.

7. Annullering fra din side, når varen er i feilfri stand

7.1 I overensstemmelse med resten av dette avsnitt 7, uavhengig av dine andre rettigheter vedrørende defekte varer, kan du på den betingelse at du informerer oss skriftlig om dette innen 30 dager etter leveringen av varen, annullere en kontrakt og returnere den leverte vare på vårt ansvar, hvis du ikke skulle være fornøyd med den. Henvendelsen skal sendes skriftlig eller via en av nedenstående kommunikasjonsmåter:

E-post: info@kashmirgenser.nu

Telefon +421 918 471 148
(Snakker kun engelsk)

Post: Peter Gresa
Podjavorinskej 34
949 01 Nitra
Slovakia 

Din henvendelse er gyldig fra den sendes.

Når først du er i besittelse av en vare, er det ditt ansvar å oppbevare den og behandle den hensiktsmessig. Varen skal returneres i sin originale tilstand.

7.2 Du har også mulighet til å sende inn din annullering innen 14 dager etter levering av varen ved å bruke angrerettskjemaet laget av Barne-, Likestillings og Inkluderingsdepartementet.

7.3 Hvis du annullerer i henhold til dette avsnitt 7:

Når du har underrettet oss om at du ønsker å annullere kontrakten, vil ethvert beløp overført til oss bli refundert til deg så snart som mulig og senest innen 14 dager etter at Kashmirgenser.nu fikk varen i retur.

7.4 I forbindelse med bestillingen av en vare med gavekort eller kampanjekode, forbeholder vi oss retten til å refundere beløpet på din annullerte bestilling eller returnerte vare ved å kreditere din brukerkonto med bestillingens beløp.

8. Defekt vare

8.1 Vi garanterer, at

a) varen leveres skadefri og i den bestilte mengde; og

b) at varen stemmer overens med fabrikantens siste offentliggjorte instruksjoner, som du kan se på hjemmesiden eller i vår varebeskrivelse, når du bestiller.

8.2 Varen er ment å bli brukt i streng overensstemmelse med fabrikantens siste offentliggjorte instruksjoner, som kan ses på hjemmesiden eller på varen selv. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at du bruker varen i overensstemmelse med disse instruksjonene.

8.3 Før levering kan vi foreta mindre justeringer i forhold til materiale, farge, vekt, mål, design eller andre detaljer innenfor rimelig omfang.

8.4 For å kunne tilby deg en løsning på problemet omkring den defekte varen, har vi bruk for din hjelp og din bekreftelse av en viss informasjon vedrørende varen, inklusiv at:

a) du spesifiserer detaljene omkring hvordan varen er blitt skadet eller defekt; og

b) at du oppgir bestillingsnummeret og lignende annen informasjon som vi vil be deg om.

8.5 Hvis du ønsker at vi skal reparere, erstatte eller refundere varen slik at den tilpasses den gjeldende kontrakt og vi mener at varen er:

a) blitt misbrukt eller utsatt for forsømmelse, uhensiktsmessig eller utilstrekkelig behandling, uaktsomhet, skade eller anormale forhold; eller

b) at den har vært involvert i et uhell eller er blitt skadet som følge av ukorrekt justering eller reparasjon; eller

c) blitt behandlet eller brukt i motstrid med fabrikantens instruksjoner for varen; eller

d) blitt redusert av vær eller slitasje.

Etter at vi har mottatt varen, kan vi beslutte å ikke reparere, erstatte eller refundere varen for deg, og/eller vi kan kreve at du betaler for transport- og serviceomkostninger i henhold til våre dertil gjeldende priser og gebyrer. Beløpet vil bli trukket fra ditt kreditt- eller debetkort eller via de betalingsopplysninger som du ga oss da du gjorde bestillingen. I det omfang dette er tillatt ved lov, er vi ikke ansvarlige for tap, ansvar, omkostninger, skader, gebyrer eller utgifter, som er et resultat av dette.

9. Gavekort og kampanjekoder

9.1 Du kan bruke kampanjekoder og gavekort som betaling for varer på hjemmesiden. Spesielle detaljer vedrørende kampanjekoder finnes i avsnitt 9.7 og for gavekort i avsnitt 9.8.

9.2 For å innløse kampanjekoder og gavekort eller sjekke nåværende kreditt, klikk vennligst inn på ”Min konto” på hjemmesiden.

9.3 Vi kan sende kampanjekoder og gavekort til deg pr. e-post. I henhold til avsnitt 10.2, er vi ikke ansvarlige for feil i mottakerens e-postadresse.

9.4 Hvis du har en kampanjekode eller et gavekort, kan disse brukes av andre enn deg, og du kan oppgi retten til å benytte disse kampanjekoder og gavekort.

9.5 I tilfelle av bedrag, forsøk på svindel eller i tilfelle av mistanke om andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med anskaffelse av gavekort eller innløsning av dette på hjemmesiden, er vi berettiget til å lukke din brukerkonto og/eller kreve andre betalingsformer.

9.6 Vi er ikke ansvarlige for tap, tyveri eller uleselighet av gavekort eller kampanjekode.

9.7 Vilkår for innløsningen av kampanjekoder

a) Fra tid til annen utlodder vi kampanjekoder som sendes til deg via e-post, og som kan brukes på hjemmesiden. Kampanjekoder kan kun innløses på hjemmesiden. De kan ikke brukes på våre utenlandske hjemmesider, som f.eks. www.kashmirgenser.nu

b) Kampanjekoder er kun gyldige i det spesielle tidsrom som er angitt på dem, og de kan bare innløses én gang og kan ikke benyttes i forbindelse med andre kampanjekoder. Visse merker kan utelukkes fra kampanjetilbudene.

c) En kampanjekodes kreditt kan ikke brukes til å betale for varer tilbudt av tredjepart, forutenom på vår hjemmeside.

d) Hvis du bestiller en vare hvis pris er mindre enn kampanjekodens verdi, vil differansen ikke bli refundert.

e) En kampanjekodes kreditt kan verken samle renter eller ha kontantverdi.

f) Hvis kampanjekodens kreditt ikke rekker til bestillingen, kan du utligne differansen gjennom betaling.

9.8 Vilkår for innløsning av gavekort:

a) Du kan kjøpe gavekort til bruk av deg eller andre kunder på hjemmesiden. Disse gavekort vil bli sendt pr. e-post

b) Gavekort kan kun innløses på hjemmesiden. De kan ikke brukes på våre utenlandske hjemmesider, slik som www.kashmirgenser.nu

c) Et gavekorts kreditt kan verken samle renter eller ha kontantverdi. Gavekort må løses inn før bestillingen er gjennomført. Det er ikke mulig å løse inn gavekort etter at bestillingen er gjennomført.

d) Bestillingen av et gavekort kan annulleres ved å kontakte oss på +421 918 471 148 innen gavekortet er blitt innløst. Et gavekort betraktes som innløst, hvis det er blitt brukt til betaling ved bestilling.

e) Hvis gavekortets kreditt ikke rekker til bestillingen, kan du utligne differansen gjennom betaling.

f) Du kan benytte så mange gavekort som du vil når du skal betale for en bestilling, og gavekort må gjerne brukes i forbindelse med en kampanjekode pr. bestilling.

10. Begrenset ansvar

10.1 Dette avsnitt 10 gjelder for samtlige avsnitt og legger frem vårt samlede ansvar og din ene og eksklusive rettsbeskyttelse i forbindelse med:

a) utførelse, ikke-utførelse, antatt utførelse eller forsinkelse i utførelse av disse generelle vilkår, en kontrakt eller hjemmesiden (eller en hvilken som helst del av den eller dem); eller

b) på annet vis i relasjon til disse generelle vilkår, eller inndragelsen eller utførelsen av disse generelle vilkår.

10.2 Ikke noe i disse generelle vilkår kan ekskludere eller begrense:

ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses av gjeldende lov; eller

10.3 at vi i utførelsen av forpliktelsene under disse generelle vilkår ser det som vår eneste plikt å utøve passende omhu og etterrettelighet.

10.4 I henhold til avsnitt 10.2

garanterer vi ikke for og vi utelukker ethvert ansvar for nøyaktighet, fullstendighet, brukbarhet eller lovligheten av enhver adgang til opplysninger ved hjelp av hjemmesiden; og vi utelukker alt ansvar av noe slag for utsendelsen, mottakelsen eller mislykket utsendelse eller mottakelse av materialer av en hvilken som helst art.

10.5 Som nevnt i avsnitt 10.2, aksepterer vi ikke og vil følgelig utelukke ethvert ansvar for pliktforsømmelse utover det ansvar som oppstår i forbindelse med disse generelle betingelser.

10.6 I disse generelle vilkår:

a) ”Ansvar” betyr ansvar i eller for kontraktbrudd, pliktforsømmelse, villedelse, skadeserstatning eller enhver annen handling i forbindelse med eller oppstått i forbindelse med disse generelle betingelser, herunder uten begrensning, ansvar som uttrykkelig er forutsatt i henhold til disse generelle betingelser, eller som oppstår på grunn av invaliditet eller manglende mulighet for håndhevelse av noen av disse generelle vilkår (for så vidt angår formålet med denne definisjonen, at alle henvisninger til ”generelle betingelser” anses for å omfatte enhver sikkerhetskontrakt); og

b) ”Pliktforsømmelse” betyr manglende overholdelse av enhver forpliktelse oppstått som følge av uttrykkelige eller stilltiende betingelser i en kontrakt om å utøve passende omhu og etterrettelighet i utøvelsen av en kontrakt.

11. Reklamasjon og behandling av klager

11.1 Vi utøver våre forpliktelser ut fra disse generelle betingelser med rimelig omhu og etterrettelighet.

11.2 Vi legger stor vekt på at våre kunder er fornøyde. Du kan kontakte oss når som helst ved hjelp av kontaktopplysninger i avsnitt 1.1 av disse generelle betingelser. Vi vil forsøke å løse dine problemer så snart som mulig og vil kontakte deg ved mottagelsen av eventuelle relevante forespørsler eller klager. I reklamasjonssaker skal fabrikanten ofte involveres, noe som kan ta lengre tid å løse enn regulære forespørsler eller klager.

11.3 I tilfelle av klage vil det hjelpe oss hvis du beskriver begrunnelsen for din klage så nøyaktig som mulig, og i hvert enkelt tilfelle sender oss kopier av bestillingen eller det bestillingsnummer som vi tildelte deg i bekreftelsen eller ordrebekreftelsen. Hvis du ikke har mottatt noen henvendelse fra oss innen fem (5) virkedager, bes du foreta ytterligere forespørsler. I sjeldne tilfeller kan dine e-poster være stanset av våre spamfiltre eller ikke nå oss fordi korrespondansen på annen måte er gått tapt.

12. Beskyttelse av opplysninger

Vennligst les vår policy for personvern, noe som utgjør en del av disse generelle betingelser.

13. Forhold utenfor vår kontroll

13.1 Vi er ikke ansvarlige overfor deg i tilfelle av overtredelse, hindring eller forsinkelse i oppfyllelsen av en kontrakt utformet utenfor vår kontroll, herunder uten begrensning alle handlinger fra tredjeparter (herunder uten begrensning hackere, leverandører, regjeringer, halvstatlige, overnasjonale eller lokale myndigheter), opprør, opptøyer, sivile uroligheter, krig, fiendtligheter, krigslignende operasjoner, nasjonale nødsituasjoner, terrorisme, piratvirksomhet, arrestasjoner, begrensninger eller fengsling av enhver kompetent myndighet, streik eller kombinasjoner eller lockout av arbeidere, epidemi, brann, eksplosjon, storm, oversvømmelse, tørke, værforhold, jordskjelv, naturkatastrofe, ulykke, mekanisk sammenbrudd, tredjepartssoftware, svikt eller problemer med forsyninger til offentlige tjenesteytelser (herunder elektriske, telekommunikative eller internettbaserte feil), mangel på eller manglende evne til at oppnå leveranser, materialer, utstyr eller transport ("Force Majeure"), uansett om de gjeldende omstendigheter kunne ha vært forutsett.

13.2 Enten du eller vi kan omgående oppsi en kontrakt skriftlig i tilfelle av at Force Majeure strekker seg over en periode på åtte virkedager eller mer. I et slikt tilfelle er verken du eller vi ansvarlige overfor den annen på grunn av oppsigelsen (annet enn for tilbakebetalingen av en vare allerede betalt av deg, men ikke levert).

13.3 Hvis vi har påtatt oss å levere identiske eller lignende varer til mer enn én kunde og forhindres i å oppfylle våre forpliktelser fullt ut på grunn av Force Majeure, er det etter vårt skjønn, hvilke kontrakter vi vil utføre og i hvilket omfang.

14. Mislighold, avvikling

14.1 Hvis du:

handler i strid med dine forpliktelser under kontrakt,

kan vi øyeblikkelig oppsi den gjeldende kontrakt skriftlig og bevare ethvert forskudd, og du skal holde oss skadesløse mot alle krav, tap, skader, passiver, omkostninger og utgifter av tenkelig art, som følge av enhver slik oppsigelse, og alle skyldige beløp til oss, skal du betale øyeblikkelig.

14.2 Oppsigelse av en kontrakt skjer uten forbehold av eventuelle påløpte rettigheter eller motforholdsregler for enten deg eller oss. Oppsigelse av en kontrakt vil ikke påvirke ikrafttredelse eller fortsatt gyldighet av enhver bestemmelse som er uttrykkelig eller implisitt bestemt å tre i kraft eller fortsatt være gyldig ved eller etter oppsigelsen.

15. Påminnelser

15.1 Enhver påminnelse i henhold til en kontrakt skal være skriftlig og kan leveres personlig, som forhåndsbetalt, som et registrert leveringsbrev eller via e-post til den relevante part på dennes sist kjente post- eller e-post-adresse.

15.2 Enhver påminnelse pr. post anses å ha vært ekspedert fem (5) bankdager etter det samme er blitt bokført. Enhver oppsigelse via e-post anses som ekspedert, når e-posten kan bevises å være mottatt av mottakerens server. Ved beviset på en slik mottagelse er det tilstrekkelig å bevise at enten brev eller e-post er blitt korrekt adressert, og i de gitte tilfeller at påminnelsen er bokført som et forhåndsbetalt brev, et registrert leveringsbrev eller som sendt eller at en leveringsrapport er mottatt.

16. Påminnelser

16.1 Ved rimelige anstrengelser forsøker vi å overholde eventuelle relevante markedsføringslover og -forskrifter vedrørende hjemmesiden.

17. Generelt

17.1 Vi registrerer og oppbevarer din bestilling og disse generelle vilkår i seks år etter at vi har akseptert din ordre. I forbindelse med fremtidige referanser vil vi imidlertid råde deg til å skrive ut og oppbevare en kopi av disse generelle vilkår, din bestilling, bekreftelsen og ordrebekreftelsen.

17.2 Ingen feil eller forsinkelse fra oss eller deg i utøvelsen av rettighetene under disse generelle vilkår eller en kontrakt skal fungere som en opphevelse av denne rett eller utvide eller påvirke alle andre eller etterfølgende omstendigheter eller forringe noens rettigheter eller rettsmidler i forbindelse med det eller på noen måte endre eller minske våre eller dine rettigheter i henhold til disse generelle vilkår eller en kontrakt.

17.3 Hvis noe avsnitt i disse generelle vilkår eller en kontrakt skal bli erklært eller erklæres ugyldig eller umulig å håndheve av en kompetent domstol, berører en slik ugyldighet eller omstøtelse på ingen måte andre avsnitt eller deler av andre avsnitt, som alle skal forbli i kraft og med virkning, så lenge disse generelle betingelser eller en kontrakt skal kunne fortsette å være i kraft uten å bli erklært ikke-håndhevelig.

17.4 Du skal ikke tildele, overføre, overta, debitere eller sette bort avtaler på noen annen måte med disse generelle vilkår eller med en kontrakt, hvilket også gjelder alle eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse generelle vilkår eller en kontrakt.

17.5 Ikke noe i disse generelle vilkår eller en kontrakt skal opprette eller anses for å opprette et partnerskap, et agentur eller et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom deg og oss.

17.6 Ingen personer som ikke er en del av disse generelle vilkår eller en kontrakt, skal erverve rettigheter til eller rett til å nyte godt av disse vilkår, selv om visse personer har påberopt seg noe slikt eller har tilkjennegitt at enhver part i disse generelle vilkår eller en kontrakt er innforstått med dette forhold.

17.7 Disse generelle vilkår og en kontrakt (og alle ikke-kontraktsmessige forbindelser som oppstår på grunn av eller forbundet med dem) skal beskyttes av norsk lov. Både vi og du aksepterer herved den ikke-eksklusive norske retts jurisdiksjon. Alle handler, korrespondanse og kontakt mellom oss skal være på norsk.

18. Tillegg til de generelle forretningsbetingelser og vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse generelle vilkår til enhver tid. Alle endringer av disse generelle vilkår vil bli lagt ut online på hjemmesiden. Fortsatt bruk av hjemmesiden vil imidlertid anses som å utgjøre aksepten av de nye generelle vilkår.

Utgave: Mars 2014

Del (B) - Bruksvilkår

 1.  Denne siden (sammen med de dokumenter som omhandles på siden) opplyser deg om vilkårene for bruk ("bruksvilkår") som du kan gjøre bruk av på vår website www.kashmirgenser.nu ("hjemmesiden"), enten som gjest eller som registrert bruker. Les disse bruksvilkårene omhyggelig, før du begynner å bruke hjemmesiden. Ved hjelp av hjemmesiden kan du angi at du aksepterer disse bruksvilkårene, og at du lover å overholde dem. Din bruk av enhver del av hjemmesiden utgjør din aksept av disse bruksvilkårene, som trer i kraft på den dato da du først brukte hjemmesiden. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene for bruk, bør du øyeblikkelig slutte å bruke hjemmesiden.
 2.  Denne hjemmesiden forvaltes av Kashmirgenser.nu (”vi”), et firma registrert i Slovakia.
 3.  Vi forbeholder oss retten til å endre disse bruksvilkårene til enhver tid uten å varsle deg ved å fremlegge endringer online. Du er ansvarlig for regelmessig å gjennomgå opplysninger oppdatert online for å få rettidig varsel om slike endringer. Din fortsatte bruk av hjemmesiden etter de oppdaterte endringer bekrefter din aksept av de endrede bruksvilkårene.
 4.  Du er ansvarlig for all adgang til hjemmesiden via din internettforbindelse og for å opplyse andre personer om disse bruksvilkårene.
 5.  Du skal ikke på noen måte bruke hjemmesiden eller sende noe til oss eller til webstedet eller til enhver bruker av hjemmesiden, som i enhver henseende:

a) er i strid med enhver lov, bekjentgjørelse eller bestemmelse av enhver relevant jurisdiksjon;

b) er på sviktende grunnlag, strafferettslig eller ulovlig;

c) er unøyaktig eller foreldet;

d) kan være uanstendig, usømmelig, pornografisk, vulgært, blasfemisk, rasistisk, sexrelatert, diskriminerende, krenkende, nedsettende, skadelig, sjikanerende, truende, pinlig, ondsinnet, grovt, hatefullt, truende, ærekrenkende, usant eller politisk;

e) etterligner en annen person eller en organisasjon eller uriktig fremstiller et forhold med en person eller en organisasjon;

f) kan krenke eller bryte opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter (herunder men ikke begrenset til designrettigheter, opphavsrettigheter og tv-rettigheter) eller privatlivets fred eller andre rettigheter av oss eller en tredjepart;

g) kan være i motstrid med våre interesser;

h) er i strid med noen spesiell regel eller krav som vi fastsetter på hjemmesiden i forhold til en bestemt del av hjemmesiden eller hjemmesiden generelt, eller

i) involverer din bruk, levering eller overføring av virus, uoppfordrede e-poster, trojanske hester, ”backdoors”, ”easter eggs”, ”worms”, tidsinnstilte bomber, cancelbots eller PC-programmeringsrutiner, som er beregnet til å skade, forstyrre negativt, hemmelig oppfange eller ekspropriere noe system, data eller personlige opplysninger.

 1.  Du gir herved oss en ugjenkallelig, royalty-fri, global, overdragelig, sub-lisensbar lisens til å bruke ethvert materiale som du sender til oss eller hjemmesiden med henblikk på at vi kan bruke det på hjemmesiden eller til generell markedsføring (som vi vil og i ethvert medium) av våre tjenester. Du aksepterer at vi kan endre din forespørsel.
 2.  Kommentarer og annet materiale lagt ut på hjemmesiden er ikke beregnet til å forpliktende rådgivning. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar og ansvar som følge av enhver tiltro til slike opplysninger av våre besøkende på hjemmesiden, eller av enhver som blir informert om hjemmesidens innhold.
 3.  Du aksepterer å overholde de til enhver tid gjeldende regler vedrørende bruken av hjemmesiden som vi beslutter fra tid til annen.

Hjemmesidens tilgjengelighet, sikkerhet og nøyaktighet

 1.  Vi bestreber oss på å gjøre hjemmesiden tilgjengelig 24 timer i døgnet. Vi kan ikke holdes ansvarlig hvis hjemmesiden av en eller annen årsak ikke er tilgjengelig i en gitt periode. Vi gir ingen garanti for at din adgang til hjemmesiden er uavbrutt, rettidig eller feilfri. På grunn av internettets natur kan dette ikke garanteres. Hertil kommer at vi av og til er nødt til å utføre reparasjoner, vedlikehold eller innføre nye fasiliteter og funksjoner.
 2.  Adgang til hjemmesiden kan suspenderes eller inndras til eller fra deg personlig eller alle brukere midlertidig eller permanent til enhver tid og uten varsel. Vi kan også innføre restriksjoner på mengden og måten hjemmesiden brukes, uten å angi noen grunn. Hvis vi legger restriksjoner på deg personlig, må du ikke forsøke å bruke hjemmesiden under et annet navn eller annen bruker.
 3.  Vi garanterer ikke at hjemmesiden vil være kompatibel med den hardware eller software, du bruker. Vi er ikke ansvarlige for skader, virus eller koder som kan skade PC-utstyr, software, data eller eiendom som et resultat av din adgang eller bruk av hjemmesiden eller som resultat av å bruke hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige for tredjemanns handlinger.
 4.  Vi kan endre eller oppdatere hjemmesiden og alt som er beskrevet på den uten først å gi deg beskjed om det.
 5.  Selv om vi tilstreber at all informasjon og materiale på hjemmesiden er korrekt, gir vi ingen garanti for at de er fullstendige, up-to-date, egnet til et bestemt formål og i det tillatte omfang ved lov, påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser. Dette skal ikke påvirke den forpliktelse vi har inngått med deg i form av en kontrakt om å tilby deg en tjeneste, herunder en forpliktelse, om at vi i henhold til kontrakten må gi deg presis informasjon og rådgivning og som vi kan gjøre gjennom en sikker del av hjemmesiden, som er stilt til rådighet til brukere som benytter en tilhørende adgangskode.
 6.  Materialet på hjemmesiden er utelukkende til informasjon og skal ikke gi anledning til noen forpliktelse for oss. Opplysningene på hjemmesiden utgjør ikke et tilbud eller en kontrakt.

Registrering for å få adgang til service

 1.  Hvis du gjerne vil gjøre en bestilling på hjemmesiden for å kjøpe en av de nevnte produkter på hjemmesiden, skal du opprette en konto på hjemmesiden (en "Konto") som du vil kunne få adgang til på hjemmesiden gjennom "Min konto"-delen av hjemmesiden. For å registrere deg skal du oppgi til oss ditt navn, postnummer og e-postadresse og eventuelt noen andre personlige opplysninger. Se våre ”Retningslinjer for personvern” for ytterligere opplysninger om dette.
 2.  Når du vil registrere deg på hjemmesiden, vil du bli bedt om å opprette et brukernavn for å få tildelt passord til din konto. Du skal holde passordet hemmelig og straks underrette oss hvis en uautorisert tredjemann blir kjent med passordet, eller hvis det forekommer uautorisert bruk av din e-postadresse eller din konto eller ethvert annet brudd på sikkerheten, som du er kjent med. Du aksepterer at enhver person som ditt brukernavn eller passord videresendes til, har myndighet til å fungere som din stedfortreder med henblikk på hjelp (og/eller å inngå via) din konto. Vær oppmerksom på at du holdes ansvarlig, hvis du ikke holder passordet hemmelig.
 3.  Du skal være registrert med en gyldig personlig e-postadresse som du har adgang til jevnlig, så vi f.eks. kan sende deg administrative e-poster. Alle konti som er registrert med en annens e-postadresse eller med midlertidige e-postadresser, kan uten varsel bli lukket. Vi kan kreve at du validerer konti ved opprettelsen eller hvis vi antar at du har brukt en ugyldig e-postadresse.
 4.  Vi forbeholder oss retten til å stenge din konto hvis en ikke-norsk bruker utgir seg for å være en norsk bruker, eller forstyrrer hjemmesiden på noen måte.
 5.  Når du oppretter en konto og når du deretter logger på din konto, har du mulighet for bestille/avbestille informasjons-e-poster (slik som nyhetsbrev, informasjon om tilbud m.v.). Du har mulighet for til enhver tid å avbestille slike e-poster ved å logge inn på din konto.
 6.  Selv om vi holder opplysningene hemmelig i forbindelse med en bestilling som du gjør på hjemmesiden for å kjøpe et produkt, vil du av sikkerhetsmessige årsaker ikke være i stand til direkte å hente disse opplysninger. Du får adgang til disse opplysningene ved å logge på din brukerkonto. Du vil kunne se opplysninger vedrørende gjennomførte, åpne eller nylig avsendte ordrer og redigere dine adresseopplysninger, eventuelle bankopplysninger og hvilke nyhetsbrev du ønsker å motta.

Vårt ansvar

 1.  Vi tar ansvaret for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller for våre bevisste uriktige opplysninger eller for ethvert ansvar vi ikke kan utelukke eller begrense ved lov.
 2.  I det omfang det er mulig ved lov, jf. punkt 22 ovenfor, i alle andre tilfeller enn i forbindelse med tjenester vi leverer til en bestemt forbruker (som skal reguleres av sine egne avtalevilkår og kontraktsvilkår):

a) vårt samlede ansvar overfor deg eller tredjepart må under ingen omstendighet overstige et samlet beløp svarende til det største av: i) kr. 1000, eller ii) 110 % av det samlede beløp du har betalt til oss i de 12 måneder forut for ethvert krav som oppstår, og

b) vi har ikke noe ansvar (verken i kontrakten, erstatningsrett, forsømmelse, villedelse, tilbakelevering eller under ethvert juridisk ansvar) i forhold til din bruk eller manglende evne til å bruke eller forsinkelse i bruk av hjemmesiden eller materiale på denne eller en avgjørelse som treffes som følge av bruken av hjemmesiden eller slikt materiale for alle: (a) indirekte eller følgeskader, erstatning, omkostninger eller utgifter; (b) tap av faktiske eller forventede inntekter; (c) tap av kontrakter; (d) tap av brukte penger; (e) tap av forventede innsparinger; (f) tap av inntekter; (g) tap av goodwill; (h) tap av mulighet; eller (l) tap, skade eller beskadigelse av data; hvorvidt slike tap med rimelighet kan forutses, eller vi var blitt underrettet om muligheten for at du lider slike tap. For å unngå tvil, (b) til (l) gjelder, uansett om slike tap er direkte, indirekte, følgeskader eller lignende.

 1.  Hvis du inngår en kontrakt med oss ved å foreta en ordre via hjemmesiden som er akseptert av oss og i overensstemmelse med våre generelle vilkår, skal de relevante bestemmelser i våre generelle vilkår og betingelser vedrørende vårt ansvar og dets begrensning i forhold til en slik kontrakt, erstatte begrensningen av erstatningsansvaret i punkt 22. a) ovenfor.

Opphavsrettigheter

 1.  Kashmirgenser navn og logoer og alle relaterte navn, designs, varemerker og slagord er varemerker eller servicemerker som tilhører oss eller våre lisensgivere.

Immaterielle eiendomsrettigheter

 1.  Vi er eier og er lisenstaker av alle immaterielle eiendomsrettigheter på hjemmesiden og materiale offentliggjort på den. Disse verk er beskyttet av opphavsrett rundt omkring i verden. Alle slike rettigheter er beskyttet.
 2.  Det er tillatt å skrive ut en kopi og kopiere enhver side på hjemmesiden til privat bruk og eventuelt gjøre andre i din organisasjon oppmerksom på materialet på hjemmesiden.
 3.  Du må ikke endre innholdet eller ta digitale kopier av det materialet du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og det er ikke tillatt å endre illustrasjoner, fotografier, video eller lydsekvenser eller grafikk adskilt fra den tekst som medfølger.
 4.  Du må ikke bruke materialet på hjemmesiden til kommersielle formål uten å få en lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere.
 5.  Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noe på hjemmesiden i strid med disse vilkår for bruk, vil din rett til å bruke hjemmesiden opphøre øyeblikkelig, og du må returnere eller destruere alle kopier av materialet.

Informasjon vedrørende deg og dine besøk på hjemmesiden

 1.  Vi behandler opplysninger om deg i overensstemmelse med våre Retningslinjer for personvern. Ved å bruke hjemmesiden, garanterer du samtykke til denne policy, og du bekrefter at alle opplysninger gitt av deg er korrekte.

Transaksjoner foretatt via hjemmesiden

 1.  Kontrakter vedrørende levering av varer som foretas via hjemmesiden, er underlagt våre generelle vilkår.

Tredjeparts hjemmesider

 1.  Vi har ingen kontroll over, og påtar oss ikke noe ansvar for innholdet av hjemmesider, som det linkes til fra vår hjemmeside (med mindre vi står bak hjemmesiden som vi linker til). Disse lenker til hjemmesider er ment som en ekstra service uten noen form for garanti, direkte eller indirekte, for opplysningene i dem. Vi gir ikke noen form for godkjennelse eller anbefaling av tredjeparts hjemmeside, som vi linker til.
 2.  Du må ikke uten vår tillatelse kopiere innholdet av vår hjemmeside til din egen eller en annen persons hjemmeside.
 3.  Vi gir deg herved en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri rett til å linke til vår startside fra din hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en fair og lovlig måte uten skade for vårt omdømme eller å dra fordel av det. I særdeleshet:

a) du må ikke stille noen garantier eller gi noen erklæringer om oss, våre tjenester eller vår policy, med mindre du har fått vår forutgående uttrykkelige tillatelse;

b) du må ikke si noe som ikke er sant, eller som er misvisende, nedsettende eller fornærmende om oss eller våre tjenester eller vår policy, og

c) du må ikke opplyse om, verken direkte eller indirekte, at vi har godkjent din hjemmeside eller er forbundet med den hvis dette ikke er tilfelle.

Uavhengighet

 1.  Hvis noen av disse betingelser viser seg å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves på grunn av lovgivningen i Norge hvor disse vilkår er beregnet til å gjelde, så i det omfang og innenfor det felt som dette er ulovlig, ugyldig eller uten rettskraft, skal denne betingelsen adskilles og slettes, og de resterende generelle vilkår skal overleve, forbli i full kraft og virke og fortsette å være bindende og kunne håndheves.

Valg av lov og jurisdiksjon

 1.  Disse generelle vilkår for bruk og din bruk av hjemmesiden (og alle ikke-kontraktlige forbindelser som springer ut av eller er forbundet med dem), skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Du aksepterer den eksklusive norske retts jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist som måtte oppstå i henhold til disse vilkår.